Skoletjenesten Öresund

Inaktiv

Skoletjenesten Öresund är ett projektsamarbete som drivs och finansieras av Skoletjenesten, Malmö universitet och kulturförvaltningen i Malmö.

Bland  verksamhetens uppgifter finns följande:

• Främja och stärka kulturens roll i lärande processer baserad på aktuell forskning
• Främja metodutveckling inom pedagogisk verksamhet i externa lärmiljöer (museer, konsthallar, naturcentra, arkiv mm)
• Kompetensutveckling av lärare och kulturpedagoger utifrån externa lärmiljöer.
• Undersöka möjligheter till forskningsprojekt inom området.
• Utveckla modeller och samarbetsformer för skolor och externa lärmiljöer på båda sidor av Öresund.