Världskulturmuseerna

Inaktiv

Världskulturmuseerna har som uppgift att levandegöra världens kulturer genom sina utställningar och samlingar. Vi har ett stort digitalt pedagogiskt utbud av både Onlineprogram och andra digitala resurser som du kan boka här. 

Världskulturmuseerna består av fyra museum i Stockholm och Göteborg och gör utställningar och program som tar upp ämnen som historia, kultur, demokrati och hållbarhet.