Malmö konsthall

Malmö Konsthall öppnade 1975 och är samtidskonstens hus i Malmö. Här möter man den aktuella och allra mest spännande samtida konsten så som den i ögonblicket skapas runt omkring oss – både lokalt, regionalt och internationellt. 

Malmö Konsthall producerar mellan 3–4 större utställningar per år. Det kan vara ett enskilt konstnärskap som presenteras eller en spännande samlingsutställning. De flesta tekniker som t ex måleri, skulptur, fotografi, film och installation brukar vara representerade under året.

Samtidskonsten tar ofta upp frågor som berör oss och vårt samhälle – grundläggande mänskliga frågor rörande t ex identitet, känslor och hur vi kategoriserar och tolkar vår omvärld. Samtidskonsten får oss att skärpa sinnena och visar på nya infallsvinklar, andra sätt att tänka och bearbeta problem. Den är en fantastisk resurs i skolarbetet, inte bara för bildämnet utan för många skolämnen såsom svenska, religion, samhällskunskap och fysik.

Malmö Konsthall erbjuder gratis dialogbaserad visning för förskolor, grundskole- och gymnasieklasser inom Malmö Kommun. Varje termin erbjuder vi även gratis verkstadsprojekt riktade till årskurs 7, en kombination av visning av pågående utställning och eget kreativt skapande. På lördags- och söndagseftermiddagarna under vår och höst har vi även öppen verkstad för allmänheten.


Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vår verksamhet.