Malmö Konstmuseum

Malmö Konstmuseum är beläget intill det vackra 1500-talsslottet Malmöhus. På Konstmuseet finns en av Sveriges största konstsamlingar på runt 40000 verk från 1500-talet fram till idag.  

Konstsamlingen består främst av konst, konsthantverk och konstindustriföremål från Norden från 1500-talet fram till idag. Men även internationell konst, som de unika ryska verken från Baltiska utställningen i Malmö 1914, finns i konstmuseets samling. Under de senaste 20 åren har konstmuseet aktivt samlat på nordisk samtidskonst. 1984 blev Malmö Konstmuseum en separat verksamhet inom Malmö Museer, och sedan 1999 är det en egen institution inom kulturförvaltningen i Malmö stad.

Malmö Konstmuseum arrangerar varje år ett antal tillfälliga utställningar uppe i konstgalleriet som är utgångspunkt för vår pedagogiska verksamhet. Där visar vi konst som är aktuell på olika sätt. Vi utgår från konstverken och låter funderingar kring verken öppna upp för samtal och diskussion. Malmö Konstmuseums pedagogiska verksamhet för skolan erbjuder ett rikt material som kan användas i skolundervisningen.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vår verksamhet.