Malmö konstmuseum

Malmö Konstmuseum är beläget intill det vackra 1500-talsslottet Malmöhus. På Konstmuseet finns en av Sveriges största konstsamlingar på runt 40 000 verk, från 1500-talet fram till idag.  

Konstsamlingen består främst av konst, konsthantverk och konstindustriföremål från Norden, från 1500-talet fram till idag. Men även internationell konst, som de unika ryska verken från Baltiska utställningen i Malmö 1914, finns i konstmuseets samling. Under de senaste 20 åren har konstmuseet aktivt samlat på nordisk samtidskonst. 1984 blev Malmö Konstmuseum en separat verksamhet inom Malmö Museer, och sedan 1999 är museet en egen institution inom kulturförvaltningen i Malmö stad.

I juni 2021 öppnade museets nya permanenta basutställning, där ca 1000 verk från museets samling visas. Museet arrangerar även varje år ett antal tillfälliga utställningar uppe i konstgalleriet, där visas konst som är aktuell på olika sätt. Utställningarna är utgångspunkt för vår pedagogiska verksamhet, och vi erbjuder ett rikt material som kan användas i skolundervisningen. Vi utgår från konstverken och låter funderingar kring verken öppna upp för samtal och diskussion. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vår verksamhet.