Malmö stadsarkiv

Malmö stadsarkiv är hela stadens arkiv. Här finns arkiv från stadens förvaltning och från statliga myndigheter med verksamhet i Malmö. Men också stora samlingar av privat-, förenings- och företagsarkiv.

På Malmö Stadsarkiv finns även Dawit Isaak-biblioteket, ett yttrandefrihetsbibliotek med fokus på konstnärlig yttrandefrihet.

Vi erbjuder workshops för såväl grundskola som gymnasium. Utifrån olika teman får eleverna arbeta med och reflektera över historiska källor, demokrati och mänskliga rättigheter, allt i enlighet med gällande läro- och kursplaner.

Stadsarkivet kan även, enligt önskemål, medverka vid eller arrangera lärarfortbildning (tex studiedagar). Vi är även intresserade av att delta i Skapande skola eller andra liknande projekt där man med utgångspunkt i historiskt material kan skapa teater, film, skönlitterära texter eller konst.