ARF: FAHIM Den lilla schackprinsen - FN dagen 2020

  • Skolbio

Regi: Pierre-François Martin-Laval | Frankrike 2019 | Spelfilm |110 min | Franskt tal, svensk text.

Fahim flyr oroligheterna i Bangladesh tillsammans med sin pappa. Nekade asyl i Frankrike lever åttaårige Fahim Mohammad under en tid illegalt som hemlös i Frankrike tillsammans med sin far. Genom viljestyrka och sin kärlek till schack lyckas dock Fahim vända den nedåtgående spiralen. Han får kontakt med landets främste schacktränare, den bittre Sylvain Charpentier som tar honom under sina vingars beskydd.

Baserad på den sanna berättelsen om flyktingpojken Fahim Mohammad som mot alla odds blev en av Frankrikes yngsta schackmästare!

Filmen introduceras av ARF, antirasistiska filmdagar med film och samtal om mänskliga rättigheterEfter filmen samtalar ARF med eleverna kring tema: flykt, rätten till asyl, samt barnens rättigheter. FN bildades som ett svar på krigets fasor med syfte att arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Idag finns miljoner människor på flykt undan konflikter, i jakt på ett värdigt liv. ARF uppmärksammar dagen med film och samtal. FN dagen firas den 24 oktober, då det infaller en lördag i år uppmärksammar vi dagen den 23 oktober. Visningen arrangeras av ARF i samarbete med Folkets bio Malmö/ Unga Panora.

Arrangören har vidtagit de säkerhetsrekommendationer som gäller för pandemin och i dagsläget är det 50 platser som är bokningsbara. På plats finns goda möjligheter för att tvätta händer / handsprit samt säkerhetsavstånd.


Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus