ARF: BINTI - Barnkonventionens dag 2020

  • Skolbio

Filmvisningen med efterföljande samtal arrangeras av ARF, Antirasistiska filmdagar i Malmö. Barnkonventionen gäller numera som svensk lag (fr.o.m. 1/1/2020). Det är således extra viktigt att både barn och vuxna har goda kunskapen om Barnkonventionen. ARF i samarbete med Rädda barnen – distrikt Malmö har i år valt tre filmer för grundskolan för att lyfta och diskutera barnkonventionen. 

BINTI    

Regi: Fredrike Migom | Belgien 2019 | Spelfilm | 90 min | Flamländska, svensk text

Binti är 12 år och född i Kongo men flyttade som bebis till Belgien med sin pappa. Trots att hon är papperslös vill Binti leva ett vanligt liv och drömmer om att bli en känd vloggare precis som idolen Tatyana. Drömmen blir avbruten när Binti och hennes pappa får beskedet att de måste lämna Belgien och flytta tillbaka till Kongo.

Samtal efter filmen: Varför flyr människor? Vilka rättigheter har barn på flykt i Sverige/Malmö?
 Varför vill Binti vara en vlogger?

Artikel 22: Barn som är flyktingar ska få skydd och hjälp.
Artikel 3: Vuxna som bestämmer saker som har med dig att göra ska alltid tänka på vad som är bäst för dig. Det gäller till exempel politiker, myndigheter och domstolar.
Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Rädda barnen – distrikt Malmö är på plats med infobord, och tar emot barnen i foajén före och efter visning. Efter varje film diskuterar ARF ledare de frågor filmen väcker med barnen samt anknyter till olika artiklar i Barnkonventionen.

Filmvisningen arrangeras av ARF i samarbetet med Folkets Bio Malmö/Unga Panora. 


Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus