Vetenskapstrick med vatten

  • Natur och teknik

Programmet ingår i projektet Vattenvetarna


Tillsammans testar vi vattnets fantastiska egenskaper. Bland annat arbetar vi med kokpunkt, ytspänning och Arkimedes princip. Programmet innehåller såväl förevisningar som moment då eleverna själva får testa. Halva klassen gör experiment medan halva klassen, på egen hand, tittar i utställningarna, t ex Akvariet. Byte av grupp sker efter halva tiden.

Det behövs två tillgängliga pedagoger från skolan.


Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus