ARF: Framtiden är vår - Barnkonventionens dag 2020

  • Skolbio

Barnkonventionen gäller numera som svensk lag (fr.o.m. 1/1/2020). Det är således extra viktigt att både barn och vuxna har goda kunskapen om barnkonventionen. ARF i samarbete med Rädda barnen – distrikt Malmö har i år valt tre filmer för grundskolan för att lyfta och diskutera barnkonventionen.

FRAMTIDEN ÄR VÅR 

Originaltitel:Demain est à nous 

Regi: Gilles De Maistre | Frankrike 2019 | Dokumentär | 84 min | Franska, spanska, engelska, m.fl. | Svensk text  Målgrupp: åk 6

José Adolfo från Peru befinner sig i Stockholm där han är en av fem nominerade barn till Children’s Climate Prize. Vi får följa honom och andra barn som gör uppror mot orättvisor och förtryck och arbetar för att förändra världen. Deras engagemang smittar och vi får lära oss mer om miljöförstörelse, klimatförändringar, barnarbete och ojämställdhet.


Samtal efter filmen Efter varje film diskuterar ARF ledare de frågor filmen väcker med barnen samt anknyter till olika artiklar i barnkonventionen;

Artikel 12:  Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Artikel 15: Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster.

Rädda barnen – distrikt Malmö är på plats med infobord, och tar emot barnen i foajén före och efter visning. Efter varje film diskuterar ARF ledare de frågor filmen väcker med barnen samt anknyter till olika artiklar i barnkonventionen.Visningen av FRAMTIDEN ÄR VÅR är i samarbete med RB – distrikt Malmö, BUFF och Folkets bio Malmö/Juniora. 


Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus