Biblioteksvisning för grundsärskolan på Kroksbäcksskolan

  • Bokprat
  • Sagostund

Vårterminen 2021 bjuder vi in Kroksbäcksskolans grundsärskola till Bellevuegårdsbiblioteket!

Vi utformar besöket utifrån vad som passar er klass bäst: 

1. Visning och presentation av biblioteket

2. Sagostund

3. Bokprat 

Maila lena.persson4@malmo.se när ni bokat och ange vilket alternativ som passar er klass bäst, och om det är något annat vi behöver känna till inför ert besök.


Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus