Sustainable Societies (Digital visning)

 • Bildkonst
 • Hållbarhet
 • Samhälle/historia
 • Museum
 • Återbruk
 • Utställning
 • Visning
 • mänskliga rättigheter
 • Agenda 2030
 • Hållbar utveckling
 • FN

Kom på visning av Malmö Konstmuseums utställning Sustainable Societies for the Future. (Pga. Corona-restriktioner sker evenemanget digitalt)

Utställningen Sustainable Societies for the Future tittar närmare på hur konst kan vara med och skapa förändringar för en mer hållbar framtid. Vi står inför stora utmaningar. Klimatförändringar, sociala och ekonomiska orättvisor är bara några av de brännande frågor vi måste hantera inom en snar framtid. Hur kan konsten inspirera till detta arbete? Vad kan vi själva göra?

I utställningen medverkar konstnärer från norden och USA. Vi får chansen att jämföra konstnärers uttryckssätt och se vilka frågor som varit mest brännande de senaste åren på båda sidor om atlanten.

Innehållet i visningen åldersanpassas alltid.


Platserna blir bokningsbara för utvalda klasser måndagen den 30 november.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 7 december.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus