Barnens bästa bibliotek! på Bellevuegårdsbiblioteket

  • Bokprat
  • Litteratur

Träffa ditt bibliotek i cyberymden! 

Biblioteken i Malmö bjuder in till en rolig och lustfylld stund som skapar läslust och nyfikenhet. Detta är ett digitalt möte där barnen får möjlighet att prata med bibliotekarierna. 

Före det digitala mötet så ska alla ha sett den film som vi skickar ut där vi presenterar biblioteket. 

Aktiviteten anpassas efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten angående Covid-19.  

Vi rekommenderar, om möjligt, att klasser från samma skola bokar tillfällen på samma dag. Låt er skola få en Barnens bästa biblioteksdag tillsammans!

Detta evenemang är bokningsbart för följande skolor:

Annebergsskolan

Lorensborgsskolan 

Holmaskolan

Kroksbäcksskolan

Hyllievångsskolan

Kulladalskolan

Europaportens grundskola

Malmö Montessori

Mariaskolan