Visning och diskussion: Ceija Stojka – en romsk konstnär

  • Bildkonst

Besöket innefattar en guidad visning av utställningen och diskussionsfrågor. Inför besöket skickas en lärarhandledning ut, där ni kan förbereda er själva och klassen på besöket, och en bok med texter och målningar av Ceija Stojka, som delas ut till samtliga elever i Åk 9 i Malmö Stad. 

Den romska konstnären och författaren Ceija Stojka (1933–2013) växte upp i Österrike och överlevde tre koncentrationsläger: Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, och Bergen-Belsen. Hon var knappt tio år gammal när hon kom till Auschwitz. Många år senare, 1988, valde hon att som en av de första romer någonsin berätta om sina minnen och upplevelser under förintelsen. Hon har skildrat sin barndom i flera böcker och i över tusen fantastiska målningar och teckningar.

Ceija Stojka saknade utbildning som författare och konstnär. Styrkan i hennes verk ligger i hur hon låter ord och färg skildra ett barns känslor och upplevelser av en värld där människor inte är lika mycket värda. Utställningen på Malmö Konsthall visar över 140 teckningar och målningar av Ceija Stojka. Vi får följa hennes barndomsupplevelser, från den lyckliga tiden innan Hitlers maktövertag i Österrike 1938, via nazisternas allt kraftigare förföljelse av romerna och åren i koncentrationsläger, fram till livet efter kriget. ”Auschwitz sover bara”, så skrev Ceija Stojka 1994 på baksidan av en av sina målningar. För henne var det viktigt att inte glömma, och att berätta för kommande generationer om vad som hände under förintelsen och påminna om att det kan hända igen. 

Målgrupp: ÅK 9 

Max 30 elever, OBS endast elever från samma klass vid ett tillfälle. 

Dag och tid: torsdagar v. 9–15 (ej v. 13) kl. 12.30–13.30 och 14–15. 


Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 11 januari.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 25 januari.

Kulturbussen bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus