Kollaborativet - Spiralens mitt

Att mötas i en rörelse, ett räfflat rispande, en ullig smekning eller spegling av guld. Ett rum där ytor, linjer och punkter kan utforskas med kroppens olika sinnen. En upplevelse för ALLA där var och en får bli sin egen berättelse i ett gemensamt skeende som skapas i stunden.  

Spiralens mitt är en del av Kollaborativets projekt Jag är tid, jag är rum, ett 2-årigt konstnärligt undersökande projekt som syftar till att söka nya former för scenkonst som utgår från de olika förutsättningar som barn och unga med funktionsvariationer har. Spiralens mitt skapas i nära samarbete med elever och pedagoger på Mellanhedsskolans grundsärskola i Malmö.  

Passar väldigt bra för träningsklasserna  särskolan. 

Mer om projektet finns att läsa på Kollaborativets hemsida och blogg: 

www.kollaborativet.se

 

Med stöd från Svenska Postkodstiftlesen, Region Skåne och Sparbanksstiftelsen Skåne.  


Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 15 februari.

Resterande platser släpps fritt fredagen den 19 februari.

Information om kulturbussbokning finns här: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus