Ålens resa - fritidshem


Sportlovsaktivitet för fritids som består av workshop och ett videosamtal. 

Ålen är ett spännande djur som finns i Malmö som Vattenvetarna vill lyfta. Några ålar finns i kanalen vid Malmö C medan andra lever glidarliv i Malmö Museers akvarium. Tillsammans med Vattenvetarna får eleverna lära sig mer om ålen genom praktiska övningar, kreativt skapande samt ett lärorikt videosamtal tillsammans med museets experter och Naturum Öresund.  

Hela aktiviteten är utformad för att genomföras på skolan/i era egna lokaler innan vi “ses online” och det är själva tiden med expertpanelen som ni bokar här. Materialet till den kreativa verkstaden levereras v 7. Ett tips är att starta den kreativa verkstaden redan dagen innan så ni hinnemed alla roliga delarna 

  

Aktiviteten består av följande delar. 

1. För att komma igång med aktiviteten, se introduktionsfilm som bifogas i den mail som anges vid bokning.  

2. Kreativ verkstad med material som museet skickar ut. Materialet kan ni jobba med i er egen takt och fortsätta med även efter videosamtalet med expertpanelen.  

3. Återkoppling med museets expertpanel via videosamtal. Viktigt att ni kommer ihåg vilken tid ni har bokat då det här delmomentet är live. Samtalet sker på den digitala plattform ni föredrar. 

Mer detaljerad information får ni via epost när ni anmält er.