BUFF: Eden - digital filmvisning

Finland 2020. Finskt tal. Engelsk text. Regi: Ulla Heikkilä. 92 min.

Under en vecka samlas en grupp ungdomar i den finska skärgården för att delta i ett konfirmationsläger. På lägret konfronteras den självsäkra och intellektuella Aliisa, den självklara mittpunkten Jenna och den tystlåtne och känslige Panu med sig själva, andra och världen. Sommardagar som blir viktiga steg mot vuxenvärlden.