Att se på film i förskolan - digital föreläsning

  • Skolbio

En uppdaterad version av tidigare fortbildning ATT SE PÅ FILM I FÖRSKOLAN erbjuds nu som ett digitalt arrangemang. Fortbildningen består av två delar: 

1. förberedande inspelad föreläsning 45 minuter. Skall ses av bokade deltagare mellan den 1-10 mars  

2. digital träff för alla kursdeltagare med gruppdiskussioner och frågor samt filmhandledning kring nya filmer för förskolan . Via Teams den 11 mars kl. 15-16.

Förskolan ska uppmuntra och stärka barns medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Foto, film och rörlig bil är en naturlig del i många barns liv. Att se film tillsammans och att genom filmkonsten förflyttas till en annan värld ger stora upplevelser och möjligheter till samtal. 

Torsdagen den 11 mars kl. 15-16 håller Nina Waldeborn, pedagogisk utvecklare i Malmö förskoleförvaltning, en föreläsning med introducerande filmteori och om hur film kan bli en ingång till skapande, utforskande och reflektion . Föreläsningen fördjupar filmavsnitten i dokumentet Kultur i förskolan - stöd och inspirationsmaterial , som gavs ut till Malmö förskolor 2018. Bokade deltagare får utskickat ett kompendie  med olika fördjupande filmexempel den 1 mars som ni själva ser igenom innan den 11 mars. På den digitala träffen får ni även mer information om nya kortfilmer tillgängliga  att visas ute på förskolorna. Vi uppmuntrar till att involvera kollegor i denna fortbildning. Filmen är en konstform som liksom andra konstformer erbjuds inom kulturell allemansrätt för barn i Malmö.

Film kan fungera som kunskapsbärare och ge inspiration till skapandeprocesser och lekar. Föreläsningen ger handfasta tips på hur man kan arbeta pedagogiskt med film i förskolan. Den ger verktyg för hur man kan förbereda inför en filmvisning, vad man skall uppmärksamma under en visning och hur man efteråt kan arbeta vidare med barnens reaktioner och intryck.

Platserna erbjuds kostnadsfritt via kulturell allemansrätt. Ta gärna armkrok med en kollega och kom på föreläsningen.