Tummelisa - Från Dockteater till Skaparverkstad

  • Teater
  • Språk
  • Museum
  • Natur och teknik
  • Sagostund
  • Workshop

Tummelisa – Från dockteater till skaparverkstad

Ett pedagogiskt program på Malmö Museer, som kopplar ihop saga och djur med dockteater och skaparverkstad. Vi börjar med att eleverna får se dockteaterpjäsen ”Tummelisa”. Därefter har vi en kortare visning av några av sagans djur, ute i utställningen Färg, form och funktion. Vi rundar av med en skapande verkstad där eleverna får tillverka egna dockor till den dockteater de kommer att göra tillsammans med sina pedagoger ute på resp. skola. Programmet riktar sig till förskoleklass och åk. 1 och består av en träff på museet.

I den bifogade länken hittar du material till för- och efterarbete: https://kulturbokning.malmo.se/Attachments/OpenAttachment/377

Programmet är ett samarbete mellan Malmö Museer och Kulturkopplingen, Malmö Kulturskola.


Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus