Ropet från framtiden - Karavan

En äventyrsvandring med roliga utmaningar där barnen via QR-koder får ta del av ett äventyr genom små korta filmer med efterföljande kreativ skrivarworkshop 

Ropet från framtiden är en spännande Sci-fi saga på temat utopier. Barnen får ta del av en videowalk, klara cirkusutmaningar och visionera kring hur deras bästa framtid ser ut.  

Upplägg: 

  • 9.00-9.15 Introduktion 

  • 9.15-10.00 Eleverna går äventyrsvandringen i grupper om 5 elever 

  • 10.00-ca 10.45 Kreativ utopi – workshop         


Historien i äventyrsvandringen:  

Människorna börjar allt mer att likna maskiner, tänka som maskiner och betrakta sin omgivning som maskiner och de bryr sig inte längre om naturen och djuren. De har blivit en slags maskin-zombies. Framtiden ser mörk ut för jordens varelser och den enda som försöker göra något åt saken är en liten Artificiell intelligens: Ain. Ain är den enda som förstår vad som håller på att hända.  

Ain bestämmer sig för att rädda livet på jorden och till sin hjälp har den barnen i vår tid. 

Det är en tuff uppgift men tillsammans kan vi klara det. Lycka till och låt äventyret börja! 

 

Förberedelser inför workshoppen:  

Dela in klassen i 5 grupper och låt grupperna vara indelade när workshoppen börjar.  

I grupperna ges eleverna olika uppgifter:  

  • en elev som utses som ansvarig för surfplattan,  

  • en elev som är poängräknare,  

  • en elev som är stjärnsamlare,   

  • en elev som ritar,  

  • en elev som är valla hund ”håller ihop” gruppen.  

(Är det färre i gruppen så kan ni ta bort vallhunden)  

 
För frågor, vänligen kontakta Cirkus för framtiden, idanopacirkus@gmail.com eller Anna Jeppsson, anna.jeppsson@malmo.se  


Platserna blir bokningsbara för utvalda klasser måndagen den 10 januari.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 17 januari.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus