Ceija Stojka - visning och workshop

Vad är ett minne? Och hur kan vi minnas tillsammans? Det är frågor som följde den romska konstnärer Ceija Stojka genom livet. Som ung flicka överlevde hon tre koncentrationsläger, medan de flesta i hennes familj försvann för alltid. Efter kriget började Ceija Stojka sakta omsätta sina minnen till målningar och dikter. Många visar hennes egna upplevelser av förintelsen, men hon skildrar också ljusa stunder, från livet innan kriget. 

Ceija målade och skrev ända fram till sin död 2013. Hennes samlade verk fungerar som ett minnesmärke över de europeiska romernas 1900-tal, med all den glädje och sorg som ryms där i. 

På Malmö Konsthall erbjuder vi i höst en workshop där vi genom Ceija Stojkas konstnärskap vrider och vänder vi på vad ett minnesmärke kan vara, vems minnen det är som får förevigas och hur framtidens minnesmärken kan se ut. 

Workshopen är 2,5 timme lång, består av en visning av utvalda verk av Ceija Stojka samt en övning där eleverna i grupp får skissa på ett eget minnesmärke över en valfri historisk händelse. 

För mer information besök vår webbsida - https://malmokonsthall.se/skola/ 


Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje klass kan endast boka ett evenemang ur basutbudet under läsåret.