Ceija Stojka - visning och workshop

Ceija Stojka var en romsk konstnär som överlevde tre koncentrationsläger under andra världskriget och omsatte sina upplevelser till hundratals målningar och teckningar, alla utifrån hennes perspektiv som en ung romsk flicka.  

Ceija Stojka ville med sin konst skildra kriget utifrån den romska upplevelsen, ett perspektiv som hade fallit bort från den allmänna historieskrivningen. Att resonera kring detta är idag mer aktuellt än någonsin, dels för att vi de senaste åren har genomlevt flera historiska händelser på en global nivå, dels för att sociala medier har gett alla möjlighet att dela sina upplevelser med världen.  

Under två och en halv timmar får eleverna en introduktion till utställningen, diskutera innehållet och sedan själva skapa. Både utställningen och workshopen är på Malmö Konsthall.  

För mer information besök vår webbsida - https://malmokonsthall.se/skola/ 


Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje klass kan endast boka ett evenemang ur basutbudet under läsåret.