Vill din klass sätta upp en teaterpjäs?

  • Teater
  • Musik
  • Språk
  • Samhälle/historia
  • Natur och teknik
  • Teaterpedagogik


Evenemanget genomförs läsåret 2023/2024. 

Målgruppen är barn som kommer att gå i årskurs 2-3. Genomför bokningen på den klassbeteckning som klassen har nu under vårterminen 2023. Arrangören justerar klassbeteckningen i augusti 2023. 

Vill din klass sätta upp en egen teaterföreställning under läsåret 2023 - 2024?

Nu finns det möjlighet för åk 2 och åk 3 att göra detta i samarbete med kulturpedagogerna Anna Rasegård och Annika Josefsson från Kulturkopplingen/Malmö Kulturskola.

I planeringsmöte mellan berörd lärare och kulturpedagog bestäms tema & innehåll. Teatertemat bör vara knutet till undervisningen. Exempel på teatertema kan vara: Forntiden, Uppfinningar, Sagor, Malmö, Vatten, eller annat undervisningstema som är aktuellt för klassen.

Den färdiga föreställningen spelas sedan för skolans elever och även för föräldrar.

Planeringsmötet, repetitioner & föreställningar äger rum på respektive skola. Vi kommer ut till klassen på skolan vid ca 10 tillfällen.

Detta är ett samarbete mellan Kulturkopplingen på Malmö Kulturskola och klassläraren. Läraren kommer att vara delaktig i hela processen.

Låter detta intressant så boka ett planeringsmöte i kalendern. Välj ett av de datum som finns angivna. På mötet bokar vi in tider för repetitioner & föreställning.

OBS! Endast en klass kan bokas per tillfälle/planeringsmöte. 

Om den bokade tiden inte fungerar så finns det möjlighet att i samråd med Anna och Annika boka en annan tid.

Är alla tillfällen uppbokade så sätt upp er på väntelistan. 

Har ni frågor så maila: anna.rasegard@malmo.se eller annika.josefsson@malmo.se 

Se ett smakprov från en tidigare pjäs här: https://youtu.be/CshelcZbBC4