En queer blick på en konstsamling

Beskrivning

I vår basutställning Samlingen visas ca 1000 konstverk och föremål ur museets samling. Med målningar, konsthantverk, skulpturer och interiörer, berättas konsthistorien från 1500-talet fram till 2000-talets första decennium. Utställningen visar framförallt Konstmuseets samlings historia, hur den växt fram och vad som är särskilt utmärkande i vår samling. Genom konstverken kan vi öppna dörrar till det förflutna, och få en bättre förståelse för såväl historisk tid som vår samtid. Vad kan konsten berätta om historia? Vilka livshistorier finns i Samlingen? 

Skolprogram

I konstverken och föremålen döljer sig många olika historier, beroende på vilken blick vi ser dem med. I visningen En queer blick på en konstsamling tittar vi på utställningen Samlingen med ett särskilt perspektiv – vi lyfter blicken och sätter konsten i fler kontexter, med ett särskilt fokus på historisk och samtida queerhistoria. Vad säger olika tiders normer om konsten vi ser? Hur har förutsättningarna för att verka som konstnär sett ut i olika tider, och vem har haft möjlighet att skapa?  

Konst från förfluten tid blir också tolkad och omtolkad utifrån olika samhällsideal, tankar och normer – hur ser vi på rokoko-konst från 1700-talet idag? Vad har Ellen Trotzigs och Tora Vega Holmströms nära vänskap haft för inverkan på 1900-talets senare kvinnliga konstnärer? Hur har omvärlden reagerat när konstnärer valt att belysa svåra stunder och kriser med sin konst? Genom att titta på såväl innehåll och motiv, som konstnärers förutsättningar i olika tider, kan vi öppna upp för fler perspektiv och se spännande och oväntade samband i konstsamlingen. Vi diskuterar vad vi ser, och kanske också vad vi inte ser?  

Praktisk information

Visningen tar ca 45 minuter, är dialogbaserad, och innehållet anpassas efter gruppen. Det finns även tid för frågor och samtal efteråt. 

Vid frågor, mejla museets konstpedagog Ellen Arvidsson, ellen.arvidsson@malmo.se

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Kulturbuss" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.

Basutbud

Detta evenemang är en del av basutbudet för årskurs 7. Varje elev kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret.

Valbart utbud

Evenemanget är också bokningsbart för årskurs 8 och 9 inom ramen för det valbara utbudet, utöver dessa årskursers eget basutbud.