Källor i arkivet

Beskrivning

Malmö stadsarkiv är hela stadens arkiv och minne. Här finns arkiv från stadens förvaltning, statliga myndigheter med verksamhet i Malmö samt stora samlingar av privat-, släkt-, förenings- och företagsarkiv. Arkivets handlingar sträcker sig över sju sekel från stadens första privilegiebrev från 1353 till digitala leveranser från i år. Dessa handlingar ger oss en möjlighet att undersöka och uppleva stadens historia.  

I denna workshop får eleverna genom källkritiska övningar bekanta sig med olika historiska förstahandskällor från Malmö stadsarkiv. Hur hittar vi i arkivet? Vilka källor berättar vad och hur kan vi förhålla oss till informationen i historiska handlingar? Detta är frågor som lyfts under besöket på Malmö Stadsarkiv.  

Samtliga tillfällen är bokningsbara för den anpassade gymnasieskolan. 

Praktisk information

Tveka inte att höra av er om tiderna inte passar och ni vill boka en annan dag.  

Mejla linus.sollin@malmo.se eller ring 072-986 62 43 

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Kulturbuss" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.

Basutbud

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje barn kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret.