Kroppar (alla är vi nakna)

En utställning och diskussion om kroppsnormer

Beskrivning

Vi är alla kroppsbärare ibland andra kroppsbärare. Några är våra vänner, familj och grannar. Några vet vi vilka de är därför att de bär på välkända kroppar men de allra flesta är okända för varandra.

Efter hand som livet går klär vi inte bara på oss kläder, utan också roller. Vi låter oss identifieras av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionsvariation, yrke, kultur, familjerelationer, fetisher m.m. Många gånger är det svårt för de vi möter att se förbi sina förväntningar. Vill vi istället mötas oförställda inför varandra behöver vi lyfta på den stigmatiserande klädridån och släppa människan bakom kulisserna fri. I utställningen möter vi varandra både iklädda i, såväl som avklädda av, våra roller. För trots att vi ser olika ut när vi är nakna är det först då vi är helt lika. Alla är vi nakna.

Personal från KRUT visar utställningen och diskuterar kroppsnormer utifrån bilderna tillsammans med eleverna.

Praktisk information

Utställningen är ett samarbete mellan fotografen Andreas Paulsson, RFSL Malmö, Konstfrämjandet och KRUT på Malmö stadsbibliotek.

Kontakt:
Rickard Sjöholm
Telefon: 0707-291797
Mejl: rickard.sjoholm@malmo.se 

Paula Almeida
Telefon: 0706 - 86 74 54 
Mejl: paula.almeida@malmo.se

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Kulturbuss" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.

Basutbud

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje barn kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret.