Sagostund på teckenspråk

  • Sagostund


Sagostund på teckenspråk för barn 3-5 år med teckenspråkstolk Eva Zaar.

Platserna kan bokas av Motettens förskola.