Interaktiv föreläsning i filmens berättarkonst och historia

Beskrivning

Föreläsningen belyser propagandans nyttjande av filmen som kommunikationsmedel genom historien och hur den påverkar oss i dagens samhälle genom sociala medier.

Bokning

Efter genomförd bokning, kontaktas ni av ansvarig lärare från Kulturkoppling för vidare planering av samarbetet.

Om tiderna som erbjuds inte fungerar för er försöker vi lösa andra tillfällen.