Förbjuden kulturvecka: Farlig Kultur!

  • Förbjuden kulturvecka

Beskrivning

Dawit Isaak-biblioteket är ett yttrandefrihetsbibliotek på Malmö Stadsarkiv. Här samlar vi böcker, film, journalistik mm som av någon anledning varit förbjuden eller kontroversiell någonstans, någon gång. Ambitionen med verksamheten är att väcka tankar, känslor och nyfikenhet, och att öka medvetenheten kring yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter hos unga. 

Vi erbjuder här en lektion med workshop om konstnärlig yttrandefrihet. 

Lektionen syftar till att:  

  • Fördjupa kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet, yttrandefrihet i synnerhet, ur både ett globalt och ett nationellt perspektiv 
  • Reflektera kring hur olika ideologiska, politiska och sociala förhållanden påverkar förutsättningarna för demokrati och yttrandefrihet i ett samhälle 
  • Medvetandegöra om konstens betydelse för, och villkor i samhället 

Praktisk information

Vid några tillfällen gästar personer från fristadsprogrammet ICORN som kommer att prata på engelska.

Vid frågor och funderingar, eller om ni inte hittar ett tillfälle som passar er, kan ni höra av er så löser vi det. Mejla oss på dawitisaakbiblioteket@malmo.se.

Förbjuden kulturvecka

Evenemanget erbjuds under ”Förbjuden kulturvecka” som är ett nytt projekt inom Malmö Stads kulturförvaltning. Syftet är att belysa och värna om förbjuden kultur ur ett historiskt och kontextuellt perspektiv. Alla bokningsbara evenemang.

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Kulturbuss" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.