Temadag för lärare om historieskrivning och skolsamarbete

  • Samhälle/historia
  • Fortbildning

Hur kan man skapa skolsamarbete med utgångspunkt i ländernas gemensamma bakgrund och ämnet historia? Hur framställs samma historiska händelser i danska och svenska facktexter och i skönlitteratur för barn och unga? Hur går man till väga i praktiken om man vill starta ett samarbete med andra nordiska klasser? Finns det digitala möjligheter som alternativ till ett besök hos varandra?

De danska och svenska parter som samarbetat kring projektet ”Kom tæt på det nordiske” bjuder in till en temadag om nya möjligheter till nordiskt samarbete, där historieämnet är i fokus. Erfarenheterna kommer främst från ett projekt med lärare och elever i årskurs 6 från Fredericia och Malmö, som arbetade med 1600-talets historia. Till detta projekt utformades ett undervisningsmaterial till elever i årskurs 6 (finns på danska) och vid projektets slut har vi sammanställt en manual för lärare (på danska och svenska). 

Målgrupp: Temadagen riktar sig till danska och svenska lärare.  

Tid: Fredagen den 28 februari 2020

Plats: Malmö Museer,

Program:

Program:

9.30-10: Samling på Malmö Museer, lokal Studiesalen och morgonkaffe.

10.00: Introduktion till dagen

10.20-11.30 Workshop 1:  Undervisningsmaterialet ”Hvem er ven och hvem er fjende” i undervisningen. Rasmus Welling, Museerne i Fredericia . Med utgångspunkt i undervisningsmaterialet  ”Hvem er ven og hvem er fjende”, ger denna workshop exempel på hur man kan arbeta med källor, historiebruk och nordiska språk på mellanstadiet.

11.30-12.30 Lunch (deltagarna betalar själva). Möjlighet till nätverkande.

12.30- 13.30. Introduktion till/övning i två utställningar i två grupper, som byter efter halva tiden: Slottet samt På kungens order. Thomas Persson och Maria Österling, Malmö Museer.

13.30- 14.30: Workshop 2: Nordiskt skolsamarbete: samarbets- och finansieringsmöjligheter  Marianne Bomgren, Skoletjenesten Öresund. Med utgångspunkt i manualen ”Kom tæt på det nordiske” ger workshoppen idéer till hur man kan skapa ett nordiskt skolsamarbete.

14.30-14.45: Avslutande diskussion

Kontakt: Marianne Bomgren, mb@skoletjenesten.dkWorkshops:

  1. Undervisningsmaterialet ”Hvem er ven och hvem er fjende” i undervisningen

Rasmus Welling, Muserne i Fredericia o. 

Hur framställs samma historiska händelser i danska och svenska facktexter och i skönlitteratur för barn och unga? Hur kan vi använda oss av texter och bilder som historiska källor? Kan vi lita på dessa? Och vem vann egentligen Skånska kriget?

Med utgångspunkt i undervisningsmaterialet  ”Hvem er ven og hvem er fjende”, ger denna workshop exempel på hur man kan arbeta med källor, historiebruk och nordiska språk på mellanstadiet.


  1. Nordiskt skolsamarbete – samarbets- och finansieringsmöjligheter 

Marianne Bomgren, Skoletjenesten Öresund 

Hur går man till väga i praktiken om man vill starta ett samarbete med andra nordiska klasser? Vad kan man samarbeta om? Var och hur kan man söka finansiering? Hur kan man involvera sitt lokala museum? Hur kan man kommunicera klasser emellan om man inte kan mötas?

Med utgångspunkt i  manualen ”Kom tæt på det nordiske”  ger workshoppen kunskaper om hur man kan skapa ett nordiskt skolsamarbete.

 

Temadagen är arrangerad av : Malmö Museer, Museerne i Fredericia, Skoletjenesten Öresund och Nationalt netværk af skoletjenester.