BUFF: Jag är din krigare

Evenemang inställt

  • Skolbio

Sverige 1997. Regi: Stefan Jarl. 96 min. Svenskt tal.

Trettonårige Kim utses att bli naturens beskyddare och bestämmer sig för att bosätta sig i en grotta i ett kalkbrott för att försvara naturen som hotas av människans intrång. Verklighet och dröm blandas i denna äventyrsfilm som manar till eftertanke i frågor som rör människans och naturens överlevnad.


För att säkerställa en geografisk jämlikhet över staden får ett filmevenemang per klass / förskola bokas under BUFF. Görs fler bokningar kommer de att avbokas.