Konstkollo på Malmö Konstmuseum

Årets konstkollo på Malmö Konstmuseum riktar sig till barn på fritidshem i åldern 8-12 år.  

Är du lärare på grundskolan? Sprid gärna informationen om kollot till dina fritidshemskollegor! Här finns manualer om hur de skapar konto och bokar platser på Kulturkartan.

Vilka egenskaper skulle du behöva för att leva i framtiden? Malmö Konstmuseums utställning Shapeshifters handlar om människan och framtiden. Det sägs nämligen att den första människan som kommer att bli 200 år redan är född! Dessutom går vår tekniska utveckling snabbt, enligt vissa forskare kommer datorer (artificiella intelligens) år 2047 vara smartare än människan! 

 

Genom kostymer får barnen skapa sig sin egen Shapeshifter. Ordet Shapeshifter kommer från mytologins värld och beskriver någon som kan ändra form och egenskaper, så vad skulle du vilja bli?  Under kollots tre dagar får barnen skissa en egen Shapeshifter-kostym som de tillsammans med kostymören Agnes Östergren och konstmuseets pedagoger tillverkar av material donerade från Skånes Stadsmission.

 

Notera att kollot pågår i sammanlagt tre dagar, se beskrivningen för arrangemanget. 

Lunch och fika ingår. Material finns på plats. 

 

Pga. covid-19 tar vi endast emot ett fritids per grupp, max 15 barn, 2 pedagoger följer med sin grupp. Här på Kulturkartan behöver inte pedagogen anmälas till den här aktiviteten.

Du kan välja mellan två grupper; måndag, onsdag och fredag alternativt tisdag, torsdag och fredag (samma dagar gäller både vecka 26 och 27). 

Fredagen är en halvdag (måndag-onsdag-gruppen kommer förmiddag 09.30-12.00, tisdag-torsdag-gruppen kommer eftermiddag 12.00-14.00). Detta för att minska smittrisken. 

Arrangör: Malmö Konstmuseum 

Klockan: 09.30 – 14.00 

Vecka 26. 

Grupp 1 (15 platser): måndag +onsdag + fredag 

Grupp 2 (15 platser): tisdag + torsdag + fredag

Vecka 27

Grupp 1 (15 platser): måndag +onsdag + fredag 

Grupp 2 (15 platser): tisdag + torsdag + fredag

 

Kulturbuss är inte bokningsbar för det här evenemanget.