Berätta om Coronapandemin för framtiden!

Hjälp oss att berätta om Coronapandemin för framtida Malmöbor!

Det vi upplever nu kommer snart att bli historia. På Malmö Stadsarkiv finns berättelser om tidigare pandemier, men ännu inget om corona och hur det påverkar våra liv. Därför är det viktigt att vi börjar samla in dem nu, innan vi glömmer. 

Vi behöver nu elevernas hjälp att skriva historia för framtiden!

 

För mer information, ladda ner Stadsarkivets upprop här!