Makt över människor

Makt över människor, en utställning om Malmöhus från 1700-talet till idag.

Möt livsöden från pestens härjningar, straff och avrättningar, fångars brott och umbäranden i fängelset.


Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 10 augusti.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 24 augusti.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus