På kungens order

Välkommen till en visning av På Kungens order.

På Kungens order handlar om 1600-talets skånska krig. I utställningen berättas historien om krigen och hur det på påverkade människorna som bodde här på 1600-talet.


Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 10 augusti.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 17 augusti.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus