Filmpedagogik i skolan läsåret 2020/2021

  • Film
  • Filmpedagogik

Under läsåret 2020/2021 erbjuder filmpedagoger från Kulturkopplingen, Filmpedagogik i skolan för åk.7-9.

I arbetet ingår två delar – planeringsmöte mellan filmpedagoger och lärare på skolan, där vi tillsammans sätter ramarna för samarbetet samt en dag eller två halvdagar då filmpedagog kommer ut till skolan och gör film tillsammans med eleverna.

Filmpedagogens arbete i skolan kopplas till ordinarie undervisning och bidrar till att skapa lust och nyfikenhet till det egna filmskapandet samt inspirerar elever och lärare att arbeta med film i skolan.


Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 10 augusti.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 17 augusti.