Från Bläckfiskar till Dockteater

  • Teater
  • Språk
  • Museum
  • Natur och teknik
  • Sagostund
  • Workshop

Ett pedagogiskt program på Malmö museer, som kopplar ihop livet under vattenytan i Öresund med dockteater och skaparverkstad. Vi startar med en kort visning i Akvariet, där vi hälsar på bl.a. hummern och bläckfisken, sjöstjärnor och clownfiskar. Därefter får barnen se en dockteater om Den lilla sjöjungfrun i Öresund. Vi avslutar med en skaparverkstad, där eleverna tillverkar dockorna till den dockteater de kommer att göra tillsammans med sina pedagoger ute på sin skola. Programmet riktar sig till förskoleklass och åk. 1 och består av en träff på museet.
Här hittar du material till för- och efterarbete.
Programmet är ett samarbete mellan Malmö Museer och Kulturkopplingen, Malmö Kulturskola.


Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 11 januari.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 25 januari.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus