Halloweensaga

  • Sagostund

Barnbibliotekarien berättar Halloweensaga i Gröna rummet för alla barn 3-5 år.


Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor tisdagen den 18 augusti.

Resterande platser släpps fritt tisdagen den 1 september.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus