Arabisk-svensk saga

  • Språk
  • Sagostund

Wafaa Sulaiman berättar saga på arabiska och svenska för barn 2-6 år.


Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor tisdagen den 18 augusti.

Resterande platser släpps fritt tisdagen den 1 september.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus