Sagostund mini

  • Sagostund

Sagostund för små öron, vi läser sagor och sjunger för barn 1–2 år.

Välkomna till en sagostund i bibliotekets magiska sagorum!


Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor måndagen den 11 januari.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 25 januari.