Sagostund mini

Sagostund för små öron, vi läser sagor och sjunger för barn 1–2 år.

Välkomna till en sagostund i bibliotekets magiska sagorum!


Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor tisdagen den 18 augusti.

Resterande platser släpps fritt tisdagen den 1 september.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus