Sagostund på svenska

  • Litteratur
  • Sagostund

Den magiska speldosan tar med oss till Sagornas land!
Vi läser tre sagor på svenska, ofta på ett tema, som är anpassade för barn i åldern 3–5 år.

Välkomna till att lyssna på sagor i Bellevuegårdsbibliotekets magiska sagorum.


Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor tisdagen den 18 augusti.

Resterande platser släpps fritt tisdagen den 1 september.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus