Sagostund

  • Sagostund

Varannan fredag är det sagoläsning på Masten 2 för barn cirka 3-5 år. Varmt väkomna!


Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor tisdagen den 18 augusti.

Resterande platser släpps fritt tisdagen den 1 september.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus