Evolution

Hur uppstår och försvinner arter? Lektionen handlar om evolutionsteorin och vi utgår från olika exempel i utställningarna

  • Vår natur
  • Färg Form och Funktion samt
  • Skånska dinosaurier och andra jättegamla djur.

I Akvariet tittar vi på nu levande exempel med fokus på fiskarnas evolution. Hur ser en fisk ut och vad är anledningen till den stora variationen?


Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 10 augusti.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 24 augusti.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus