St Göran och draken - Teater och workshop

  • Teater
  • Bildkonst
  • Språk
  • Samhälle/historia
  • Litteratur
  • Workshop

I en sjö nära staden Selene bor en stor, hemsk drake. Draken är alltid hungrig. Varje dag tvingar han människorna i staden att ge honom två får att äta. Men nu är fåren slut. Hur ska det gå för människorna i staden? Kan möjligtvis St Göran komma till deras räddning? Vill ni veta det så kom till St Petri kyrka. I Krämarkapellet spelas vår föreställning som är en omarbetad version av ”Legenden om St Göran och draken”.

Vi som spelar föreställningen är Maria Österling från Malmö museer samt Annika Josefsson och Anna Rasegård från Kulturkopplingen, Malmö kulturskola.

En efterföljande workshop kopplad till föreställningen ges också av pedagogerna Tina Sjögren och Marie Wetterlin från St Petri kyrka. 

Evenemanget, som är ett samarbete mellan Malmö Museer, Malmö Kulturskola & Svenska Kyrkan, är kopplat till skolans läroplan inom ämnena bild, SO och svenska. 


Platserna blir bokningsbara måndagen den 10 augusti.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus