Vill din klass sätta upp en teater?

  • Musik
  • Språk
  • Samhälle/historia
  • Natur och teknik
  • Teaterpedagogik

 

Vill din klass sätta upp en egen teaterföreställning under läsåret 2020 - 2021?

Nu finns det möjlighet för åk 2 och åk 3 att göra detta i samarbete med kulturpedagogerna Annika Josefsson och Anna Rasegård från Kulturkopplingen/Malmö Kulturskola.

I planeringsmöte mellan berörd lärare och kulturpedagog bestäms tema & innehåll. Exempel på teatertema kan vara Forntiden, Uppfinningar, Sagor, Malmö, Vatten………

 Den färdiga föreställningen spelas sedan för skolans elever och även för föräldrar.

Planeringsmötet, repetitioner & föreställningar äger rum på respektive skola. Vi kommer ut till skolan vid ca 10 tillfällen.

Detta är ett samarbete mellan Kulturkopplingen och klassläraren. Läraren kommer att vara delaktig i hela processen.

Låter detta intressant så boka ett planeringsmöte i kalendern. Välj ett av de datum som finns angivna. På mötet bokar vi in tider för repetitioner & föreställning.

OBS! Endast en klass kan bokas per tillfälle/planeringsmöte.

Är alla tillfällen uppbokade så sätt upp er på väntelistan. 

Har ni frågor så maila: annika.josefsson@malmo.se eller anna.rasegard@malmo.se


Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor torsdagen den 10 september.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 21 september.