Småsagor

  • Sagostund

Sagostund för barn 1-2 år. Vi läser och berättar, spelar och sjunger. 


Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor måndagen den 11 januari.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 25 januari.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus