Småsagor

  • Sagostund

Sagostund för barn 1-2 år. Vi läser och berättar, spelar och sjunger. 


Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor tisdagen den 18 augusti.

Resterande platser släpps fritt tisdagen den 1 september.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus