Workshop i 360-Film kopplat till idrott och hälsa HT 2020

  • Film
  • Idrott och hälsa
  • Workshop
  • Filmpedagogik

Gör din egen 360-film!

Med iPads och 360-kameror kommer filmpedagog från Kulturkoppling ut till klassen och arbetar med 360-film kopplat till idrott och hälsa. Efter en grundläggande genomgång börjar eleverna skapa sina egna filmer. Dagen avslutas med filmvisning och samtal.

Workshoppen är i samarbete med skolans idrottsläraren.

Passa på att boka din klass. 


Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 10 augusti.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 24 augusti.