Sagostund på Stadsbiblioteket, 3-5 år

  • Sagostund

Välkommen till sagostund för barn 3-5 år i Regnbågen på Kanini!


Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor tisdagen den 18 augusti.

Resterande platser släpps fritt tisdagen den 1 september.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus