Skapa och prata! Hassan Sharif – I Am the Single Work Artist

  • Bildkonst

Välkomna på guidad visning och skapande utifrån utställningen I Am The Single Work Artist med Hassan Sharif. 

Sharif (1951–2016), född och verksam i Dubai, Förenade Arabemiraten, var fram till sin bortgång 2016 en pionjär inom experimentell samtidskonst i Mellanöstern. Han betraktas idag som en föregångare av en hel generation yngre arabisktalande konstnärer. Under sin livstid skapade Sharif både teckningar, målningar, samlingar, skulpturala installationer och performance. Han arbetade under en stor del av sin konstnärliga karriär icke-kommersiellt i det offentliga rummet och gjorde samtidskonsten tillgänglig för en bred allmänhet.

Besöket innefattar en guidad visning av utställningen, enklare diskussionsfrågor, och skapande med inspiration från utställningen. Vi avslutar med att prata om vad vi sett och skapat. 

Inför besöket skickas en lärarhandledning ut, där ni kan förbereda er själva och klassen på besöket. Projektet avslutas med en utställning med elevernas alster. 

Målgrupp: ÅK 6 – 9 samt särskolan


Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 10 augusti.

Resterande platser släpps fritt tisdagen den 1 september.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus