Malmö under 1600-talet

  • Arkiv
  • Samhälle/historia

Hur såg staden ut, vilka bodde i och hur var det att bo i Malmö? Vad finns det för källor från denna tid?

I denna workshop får eleverna ta del av teckningar som visar hur staden har sett ut tidigare och göra jämförelser med idag. I källkritiska övningar får de studera kungliga påbud och reflektera över Malmös och Malmöbornas plats i det oroliga 1600-talet. Eleverna får även studera avbildade sigill som speglar olika yrken från denna tid. Lektionen avslutas med en rundvandring i arkivet.


Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 10 augusti.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 24 augusti.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus