Barn i arbete

  • Arkiv
  • Samhälle/historia

Hur många timmar fick tolvåringar arbeta år 1900? Vilka fabriker bröt mot reglerna? 

På temat Barn i arbete får eleverna arbete med originalkällor och öva sig i sin förmåga att förhålla sig till dessa. Fokus ligger på att förmedla en metod eleverna kan använda sig av i alla sammanhang då de ska använda sig av historiska källor. Lektionen avslutas med en rundvandring i arkivet.


Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 10 augusti.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 24 augusti.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus