Sagostund

Hej!

P.g.a. COVID 19 kan vi bara ta emot EN förskola/avdelning per arrangemangstillfälle.

Man kan boka ett tillfälle var fjärde vecka.Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor tisdagen den 18 augusti.

Resterande platser släpps fritt tisdagen den 1 september.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus